Servicii

Pentru a veni în sprijinul necesităţilor dumneavoastră, echipa noastră oferă asistenta si consultanţă juridică pentru:

Înfiinţare firma;

Este foarte simplu să vă înfiinţaţi societatea comercială cu noi. Pentru aceasta aveţi nevoie de:

- Rezervarea de nume a societăţii (o obţinem noi)
- Actul constitutiv (îl redactăm noi)
- Actul de proprietate al imobilului, unde societatea urmeaza sa-si stabilieasca sediul social (necesar pentru redactarea contractului de comodat/inchiriere - îl redactam noi)
- Acordul vecinilor (dacă este cazul)
- Dovada depunerii capitalului social la bancă
- Declaraţii pe proprie raspundere că sunt întrunite condiţiile legale de detinere a calitatii de asociat, administrator
- Specimen de semnătură
- Copii acte identitate asociati, administrator.

Termenul de eliberare a actelor societatii este de 3 zile lucrătoare, din momentul depunerii dosarului la ONRC.

Ne puteti contacta aici.

Modificare firmă;

Pe parcursul existenţei unei societăţi comerciale pot interveni o serie de modificări, cum ar fi:

 • Cesiuni de părţi sociale;
 • Transformarea formei juridice a unei societăţi;
 • Prelungirea duratei de funcţionare a societăţii comerciale;
 • Reducerea duratei de funcţionare a societăţii comerciale;
 • Suspendarea temporară/reluarea activităţii;
 • Prelungirea/schimbarea sediului social;
 • Înfiinţarea/radierea punctelor de lucru;
 • Autorizarea sediului social şi a punctelor de lucru;
 • Schimbarea activităţii principale a societăţii;
 • Majorarea/diminuarea capitalului social;
 • Divizări/fuziuni de societăţi comerciale.
 • Înfiintarea/radierea de sucursală/filială
 • Modificarea denumirii unei societăţi
 • Înscrierea/modificarea emblemei
 • Numirea/Revocarea Administrator
 • Modificarea obiectului de activitate
 • Retragerea/Excluderea unui asociat
 • Recodificare CAEN Rev. 2
 • Modificarea datelor Asociaţilor/Administratorilor
 • Corectarea de erori materiale

Pentru oricare dintre aceste modificari, redactam documentele necesare inregistrarii mentiunii la ONRC, dupa caz (Hotararea AGA/Decizia Asociatului Unic, Act constitutiv actualizat, Contract de cesiune, Contract de comodat/inchiriere).

Pentru toate acestea şi altele, vă ajutăm să le efectuaţi cât mai repede şi eficient. Ne puteti contacta aici.

Dizolvarea, lichidarea şi radierea societăţilor comerciale;

Dizolvarea unei societăţi comerciale se face în două etape:

Etapa I – Lichidarea si dizolvarea: presupune acordul unanim al asociatilor exprimat prin Hotararea AGA. Aceasta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV ( www.monitoruloficial.ro).

Etapa II – Radierea: Dupa expirarea termenului de 30 zile, in care orice persoana interesata poate face opozitie, se depune cererea de radiere, impreuna cu celelalte documente financiar-fiscale-contabile.


Dosarul se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul social.


Odată cu obţinerea certificatului de radiere, persoana juridică încetează să mai existe.

Recuperărilor de creanţe; Dreptului succesoral; Dreptului familiei.

Alte servicii conexe

Dosar pentru obtinerea certificatului de inregistrare ca platitor in scopuri de TVA; Dosar pentru inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitar (R.O.I.); Dosar pentru inscrierea si obtinerea numarului unic EORI (Economic Operators Registration and Identification); Inregistrarea sediului secundar/punctului de lucru la Administratia Financiara; Achizitionarea registrelor obligatorii: Registrul Unic de Control, Registrul de Evidenta Fiscala, Registrul Inventar, Registrul Jurnal.